Archive for the Ekonomia Category

WOBEC CZYNNIKA PRODUKCJI

Taki sam argument można by wysunąć wobec jakiegokolwiek czynnika produkcji – pracy, ziemi, kapitału czy przedsiębiorców – którzy dążą do uzyskania nierynkowych przychodów. Jednakże argument o pchaniu kosztów nie jest przekonywujący/ o ile nie mamy do czynienia ze stale wzrastającą siłą przetargową na rynku. Inaczej wystąpiłoby zjawisko jednorazowej podwyżki płac lub cen, a nie stale […]

PRZEBIEG OGÓLNEJ DYSKUSJI

Przebieg ogólnie znanej dyskusji na temat stosowania przemocy stanowi tu odpowiednią analogię. Czy broń zabija? Czy ludzie zabijają? Czy społeczeństwo zabija ? Niektórzy uważają, że pieniądze i nic, tylko pieniądze, wywołują inflację – jest to analogiczne z tezą, że ”broń zabija”. Inni twierdzą, że cały zestaw manipulacji politycznych rządu, od finansowych wydatków z deficytu przez […]

PODSTAWOWE ŚRODKI KONTROLI

Rezerwa Federalna dysponuje trzema podstawowymi środkami kontroli celów operacyjnych (na przykład, rezerw) celów pośrednich (na przykład, zasobów pieniądza i być może, stóp procentowych) i oddziaływania na wielkości charakteryzujące kondycję gospodarki i PNB (np. niskie wskaźniki inflacji i stopy procentowe oraz wysoki i rosnący PNB.) Owe trzy rodzaje środków to: (1) rezerwy obowiązkowe, (2) pożyczki udzielane […]

STOPA DYSKONTOWA

Jeśli stopa dyskontowa jest zbyt wysoka, instytucje depozytowe mogą pożyczać sobie wzajemnie czasowo niepotrzebne salda posiadane w Bankach Rezerwy Federalnej przy obciążeniu ich stopą funduszy federalnych. Operacje Otwartego Rynku obejmują prowadzone przez Fed transakcje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez rząd USA. Rezerwa Federalna może zwiększyć zasoby pieniądza przez (a) redukcję poziomu rezerw obowiązkowych, […]

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANY SPOSÓB

Operacje Otwartego Rynku są najważniejszym i najczęściej stosowanym sposobem sterowania wielkością zasobów pieniądza. 12 – osobową grupą zajmującą się kierowaniem tymi operacjami jest Komitet Otwartego Rynku. Spotyka się on około ośmiu razy w roku w celu określenia zasobów pieniądza i kredytu w kraju. Próby kontrolowania zasobów pieniądza podejmowania przez System Rezerwy Federalnej mogą okazać się […]