Archive for the Uncategorized Category

ile wynosi najniższa krajowa netto 2015

Ile wynosi najniższa krajowa netto 2015. W wielu przypadkach wypłaty podawane są w kwocie brutto, co bardzo często nas myli odnośnie naszych realnych zarobków. W roku 2015 najniższa krajowa brutto wynosiła 1750 złotych. Na samym końcu tego artykułu dowiecie się ile to tak naprawdę „na rękę”, i dzięki temu będziecie mogli w racjonalny sposób zaoszczędzić […]

Stopy procentowe

Powód drugi stanowiło zabezpieczenie, że popyt będzie dostatecznie duży, by odprowadzić z rynku wszystkie dobra i usługi wy­produkowane przez siły wytwórcze w warunkach pełnego zatrudnienia. W kategoriach omawianego modelu okrężnego, obiegu dochodów można to sformułować jako wymaganie aby oszczędności równoważyły planowane inwestycje na poziomie pełnego zatrudnienia. Keynes kwestionował twierdzenie teorii klasycznej mówiące, że stopy procentowe […]